Škola rukometa

Poziv u školu rukometa  arton461

Škola rukometa osnovana je s ciljem prenošenja rukometnih vještina i znanja na mlađe generacije. Polaznici škole bit će usmjereni na otkrivanje, te razvoj svoga talenta i rukometnog športa. RK Rudar osnovan je davne 1959. godine, a tijekom svih ovih godina klub se razvijao na svim razinama, tako da je unutar kluba posvećena pozornost i na najmlađe ljubitelje rukometne vještine. U okviru škole djeluju treneri koji svoje znanje i iskustvo prenose na nove generacije. Pozivaju se zainteresirani dječaci koji bi željeli trenirati i igrati rukomet da se jave na sljedeće brojeve telefona, gdje će dobiti sve potrebne informacije:

________________________________________________________________________

Raspored treninga – 2002. i 2003. godište

DAN VRIJEME DVORANA
Ponedjeljak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Utorak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude (trim kabinet + igralište)
Srijeda 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Četvrtak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Petak 21:15 – 22:30 O.Š. Rude

TRENER:     Krunoslav Hofer
Telefon: 098/184 6693
E-mail: lukeckr@gmail.com

 

Raspored treninga – 2004. i 2005. godište

DAN VRIJEME DVORANA
Ponedjeljak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Utorak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude (trim kabinet + igralište)
Srijeda 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Četvrtak 21:00 – 22:30 O.Š. Rude
Petak 21:15 – 22:30 O.Š. Rude

TRENER:     Andrej Trčak
Telefon: 098/138 7673
E-mail: atrcak09@gmail.com

 

Raspored treninga – 2006. i 2007. godište

DAN VRIJEME DVORANA
Ponedjeljak 19:30 – 21:00 O.Š. Rude
Utorak 20:30 – 21:45 O.Š. Rude
Srijeda 19:30 – 21:00 O.Š. Rude
Petak 19:45 – 21:15 O.Š. Rude

TRENER:     Iva Martinko, prof.
Telefon: 091/386 7432
E-mail: iva.martinko@gmail.com

 

Raspored treninga – 2008. i 2009. godište

DAN VRIJEME DVORANA
Ponedjeljak 19:30 – 21:00 O.Š. Rude
Utorak 19:30 – 20:30 O.Š. Rude
Četvrtak 19:30 – 21:00 O.Š. Rude
Petak 19:45– 21:15 O.Š. Rude

TRENER:     Filip Kumerle
Telefon: 098/713 139
E-mail: filip.kumerle@gmail.com

 

Raspored treninga – 2010. godište i mlađi

DAN VRIJEME DVORANA
Utorak 18:30 – 19:30 O.Š. Rude
Srijeda 18:15 – 19:30 O.Š. Samobor (Janko Mišić)
Petak 18:30 – 19:30 O.Š. Samobor (Janko Mišić)

TRENER:     Hrvoje Štibohar, prof.
Telefon: 099/691 5812
E-mail: hrvoje.stibohar@gmail.com

 

 

Internet stranica za trenere

Metodika i trening – mini rukomet

Propozicije – mini rukomet